Tarieven (WIK staffel) – Minnelijke incasso

Over de eerste € 2.500 – 15% 

Over de volgende € 2.500 – 10%

Over de volgende € 5.000 – 5%

Over de volgende € 190.000 – 1%

Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

(Minimum € 40 excl btw)

 

“No-Cure-No-Pay Minnelijke Incasso” tarief  Om aanspraak te maken op het no-cure-no-pay voorwaarden in de minnelijke incassofase mag er geen sprake zijn van disputering, enige vorm van discussie, niet geleverde zaken, geen overeenkomst met klant, aanvraag tot faillissement, aanvraag tot wsnp en/of ontbrekende klantgegevens. Op dat moment vervallen de no-cure-no-pay-voorwaarden en is opdrachtgever gebonden aan geldende tarieven.

Tarief deelbetaling  Is er sprake van een enige vorm van betaling (hoofdsom, incassokosten of rente ) en/of verrekening in enige vorm dan ook en besluit opdrachtgever het dossier te sluiten of niet verder te gaan in de procedure dan brengen wij conform bovenstaande staffel een bedrag in rekening.

Terugtrekking incasso-opdracht Trekt u de incasso-opdracht uit eigen beweging en motivering terug, dan berekenen wij u het tarief over de hoofdsom (zie schema).

Tarief – Gerechtelijke Incasso Kan uw vordering niet via het minnelijk traject worden geïncasseerd? Dan maken wij een inschatting of dat een gerechtelijke procedure zinvol zal zijn. De kosten van deze procedure en de eventuele kosten van derden kunnen aan u worden doorberekend.

Tarief – Buitenland Incassotarief  In overleg met u bepalen wij de kosten van een te starten procedure in het buitenland of vanuit Nederland.

Overige Tarieven – Email ons vrijblijvend voor onze volledige tarieven