Minnelijke incasso

Minnelijke incasso is de fase van het incassoproces waarbij de rechter nog niet in het spel is. Wanneer u ons inschakelt, starten wij het minnelijke incassotraject op, ook wel buitengerechtelijk incasso. De debiteur wordt verzocht om te betalen. Tijdens deze fase wordt het uitstaande bedrag verhoogd met de rente en wettelijke incassokosten. De minnelijke incassofase heeft als doel om tegen betaalbare kosten de openstaande factuur betaald te krijgen.

De debiteur wordt op verschillende manieren aangemaand te betalen. Naast schriftelijke aanmaningen kan er ook worden gekozen voor telefonisch contact, sms, whatsapp, e-mail of een huisbezoek/bedrijfsbezoek waar dat nodig is om tot een bemiddeling of passende oplossing te komen. Daarnaast is ook speciaal maatwerk mogelijk.  Blijft de betaling uit dan zullen wij gepaste vervolg maatregelen nemen, uiteraard in overleg met onze opdrachtgever.

 

Uw openstaande factuur, vordering en/of lening wordt niet op tijd betaald ?

Geef deze dan direct uit handen op basis van no cure no pay incasso

Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur geïncasseerd te krijgen!

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in op basis van “nocurenopay incasso”

of email uw vordering rechtstreeks naar indienen@optijdbetaald.nl

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986

of mail direct naar info@optijdbetaald.nl

Wij zijn  een landelijk opererend incassobureau voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen. Wij incasseren voor bedrijven als ook voor particuliere opdrachtgevers wij behandelen incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen. Door onze jarenlange ervaring biedt dat voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.