Gerechtelijke Incasso

Het kan soms noodzakelijk zijn om uw vordering te laten toetsen bij de kantonrechter.  Wij geven u vooraf een advies en een beoordeling of het starten van een juridische procedure zinvol is, daarbij is het van belang hoe sterk u zaak is en of er verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zijn.  Verder dient u rekening te houden met de duur van de procedure, welke soms enige tijd in beslag kan nemen. Het kan voorkomen dat er door de tegenpartij verweer gevoerd gaat worden. Na uw  goedkeuring behandelen wij uw zaak vanaf het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis is geëxecuteerd

 

Voordelen van gerechtelijke incasso

· Wij geven vooraf een gedegen beoordeling of het starten van een procedure zinvol is

· Wij stellen de dagvaarding op

· U wordt begeleid in het proces vanaf het opmaken van de dagvaarding tot de toewijzing van het vonnis.

· Wij monitoren na het vonnis het executietraject bij de gerechtsdeurwaarder.

 

Tarieven juridische procedure zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassowerkzaamheden (betekening deurwaarder, griffiegelden en executiemaatregelen ) alsmede de overige werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Deze kosten komen gedeeltelijk voor rekening van de verliezende partij, doch indien verhaal uiteindelijk ontbreekt, blijven ze voor uw rekening. De kosten voor het schrijven van de dagvaarding, de deurwaarder en griffierechten bij de rechtbank, dienen bij voorschot aan ons te worden voldaan.

 

, huren, leningen, verpandingen.

Wij incasseren voor bedrijven als ook voor particuliere opdrachtgevers wij behandelen incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen. Door onze jarenlange ervaring biedt dat voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.

Wanbetalers of facturen, leningen, huurgelden die blijven openstaan? Het is een bron van ergernis voor iedere onderneming. Zeker in tijden van crisis of financiële onzekerheid zorgt dit voor ergernissen. Uw medewerkers, bijdragen, leveranciers en andere kosten moeten namelijk ook betaald kunnen worden… Als eerste stap wordt er contact opgenomen met de klant. Maar wat als de klant niet ingaat op aanmaningen of pogingen tot contact per mail of per telefoon? Wat als er geen minnelijke schikking kan worden getroffen en de onbetaalde facturen zich maar blijven opstapelen? Doe dan een beroep op een incassobureau.

Waarom beroep doen op een incassobureau?

Het inschakelen van een incassobureau kan heel drastisch klinken, maar wanneer er geen tegemoetkoming van de klant komt, is dit een goede oplossing. Op een bepaald moment wordt de situatie acuut en moet u wel actie ondernemen. Er is niet echt een alternatief. U wilt toch geen schulden of faillissement als alternatief?

Incassobureau’s zijn gespecialiseerd in het innen van nog openstaande vorderingen. Ze kennen hun vak en weten precies welke wettelijke middelen ze dienen aan te wenden om uw facturen betaald te krijgen. Zulke bureau’s beginnen op dezelfde manier als u. Ze nemen contact op met de debiteur, sturen aanmaningen tot betaling en proberen tot een minnelijke schikking tussen beide partijen te komen. Wat heeft u hier dan aan? Enerzijds hoeft u niet al uw energie te stoppen in deze debiteur(s). Anderzijds kan zo’n incassobureau een grotere indruk nalaten op de debiteur en kan dit zo de betaling van zijn openstaande factu(u)r(en) versnellen.

Mocht de wanbetaler in kwestie, ondanks deze aanmaningen en contacten, toch nog weigeren de achterstallige betaling in orde te brengen, dan weet het incassobureau wel raad. Het bureau weet namelijk precies hoe een procedure voor de rechtbank moet worden opgestart.

incassobureau inschakelen voor het incasseren van facturen, leningen, huurgelden en verpandingen die blijven openstaan. Jarenlange ervaring maakt dat u op de snelst mogelijke manier uw facturen betaald zult zien. Dit alles dankzij de efficiënte en doeltreffende aanpak.

Voor meer inlichtingen over het incassobureau kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen. Dit is geheel gratis en u bent tot niets verplicht. U ontvangt de nodige informatie en komt te weten hoe het bureau zo efficiënt mogelijk te werk gaat om de wanbetaler zo snel mogelijk te doen betalen.