Gratis incassobureau inschakelen

Wanbetalers of facturen, leningen, huurgelden die blijven openstaan? Het is een bron van ergernis voor iedere onderneming. Zeker in tijden van crisis of financiële onzekerheid zorgt dit voor ergernissen. Uw medewerkers, bijdragen, leveranciers en andere kosten moeten namelijk ook betaald kunnen worden… Als eerste stap wordt er contact opgenomen met de klant. Maar wat als de klant niet ingaat op aanmaningen of pogingen tot contact per mail of per telefoon? Wat als er geen minnelijke schikking kan worden getroffen en de onbetaalde facturen zich maar blijven opstapelen? Doe dan een beroep op een incassobureau.

Waarom beroep doen op een incassobureau?

Het inschakelen van een incassobureau kan heel drastisch klinken, maar wanneer er geen tegemoetkoming van de klant komt, is dit een goede oplossing. Op een bepaald moment wordt de situatie acuut en moet u wel actie ondernemen. Er is niet echt een alternatief. U wilt toch geen schulden of faillissement als alternatief?

Incassobureau’s zijn gespecialiseerd in het innen van nog openstaande vorderingen. Ze kennen hun vak en weten precies welke wettelijke middelen ze dienen aan te wenden om uw facturen betaald te krijgen. Zulke bureau’s beginnen op dezelfde manier als u. Ze nemen contact op met de debiteur, sturen aanmaningen tot betaling en proberen tot een minnelijke schikking tussen beide partijen te komen. Wat heeft u hier dan aan? Enerzijds hoeft u niet al uw energie te stoppen in deze debiteur(s). Anderzijds kan zo’n incassobureau een grotere indruk nalaten op de debiteur en kan dit zo de betaling van zijn openstaande factu(u)r(en) versnellen.

Mocht de wanbetaler in kwestie, ondanks deze aanmaningen en contacten, toch nog weigeren de achterstallige betaling in orde te brengen, dan weet het incassobureau wel raad. Het bureau weet namelijk precies hoe een procedure voor de rechtbank moet worden opgestart.

Gratis incassobureau inschakelen

Incassobureauinschakelen.nl biedt u een full-service wat betreft het incasseren van facturen, leningen, huurgelden en verpandingen die blijven openstaan. Jarenlange ervaring maakt dat u op de snelst mogelijke manier uw facturen betaald zult zien. Dit alles dankzij de efficiënte en doeltreffende aanpak van Incassobureauinschakelen.nl.

Voor meer inlichtingen over het incassobureau kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen. Dit is geheel gratis en u bent tot niets verplicht. U ontvangt de nodige informatie en komt te weten hoe het bureau zo efficiënt mogelijk te werk gaat om de wanbetaler zo snel mogelijk te doen betalen.

gratis incasso bureau inschakelen

gratis incasso bureau inschakelen

Wanbetalers of facturen, leningen, huurgelden die blijven openstaan? Het is een bron van ergernis voor iedere onderneming. Zeker in tijden van crisis of financiële onzekerheid zorgt dit voor ergernissen. Uw medewerkers, bijdragen, leveranciers en andere kosten moeten namelijk ook betaald kunnen worden… Als eerste stap wordt er contact opgenomen met de klant. Maar wat als de klant niet ingaat op aanmaningen of pogingen tot contact per mail of per telefoon? Wat als er geen minnelijke schikking kan worden getroffen en de onbetaalde facturen zich maar blijven opstapelen? Doe dan een beroep op een incassobureau.

Waarom beroep doen op een incassobureau?

Het inschakelen van een incassobureau kan heel drastisch klinken, maar wanneer er geen tegemoetkoming van de klant komt, is dit een goede oplossing. Op een bepaald moment wordt de situatie acuut en moet u wel actie ondernemen. Er is niet echt een alternatief. U wilt toch geen schulden of faillissement als alternatief?

Incassobureau’s zijn gespecialiseerd in het innen van nog openstaande vorderingen. Ze kennen hun vak en weten precies welke wettelijke middelen ze dienen aan te wenden om uw facturen betaald te krijgen. Zulke bureau’s beginnen op dezelfde manier als u. Ze nemen contact op met de debiteur, sturen aanmaningen tot betaling en proberen tot een minnelijke schikking tussen beide partijen te komen. Wat heeft u hier dan aan? Enerzijds hoeft u niet al uw energie te stoppen in deze debiteur(s). Anderzijds kan zo’n incassobureau een grotere indruk nalaten op de debiteur en kan dit zo de betaling van zijn openstaande factu(u)r(en) versnellen.

Mocht de wanbetaler in kwestie, ondanks deze aanmaningen en contacten, toch nog weigeren de achterstallige betaling in orde te brengen, dan weet het incassobureau wel raad. Het bureau weet namelijk precies hoe een procedure voor de rechtbank moet worden opgestart.

Gratis incasso bureau inschakelen

Incassobureauinschakelen.nl biedt u een full-service wat betreft het incasseren van facturen, leningen, huurgelden en verpandingen die blijven openstaan. Jarenlange ervaring maakt dat u op de snelst mogelijke manier uw facturen betaald zult zien. Dit alles dankzij de efficiënte en doeltreffende aanpak van Incassobureauinschakelen.nl.

Voor meer inlichtingen over het incassobureau kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen. Dit is geheel gratis en u bent tot niets verplicht. U ontvangt de nodige informatie en komt te weten hoe het bureau zo efficiënt mogelijk te werk gaat om de wanbetaler zo snel mogelijk te doen betalen.

gratis incasso bureau

gratis incasso bureau

De grote bedrijven hebben minder problemen met debiteuren dan het Midden en Klein Bedrijf. Dat wil niet zeggen dat ze minder met wanbetalers te maken krijgen, vaak is zelfs het tegendeel waar. Maar de grotere ondernemingen hebben meestal meer reserves, ook op financieel gebied, en kunnen dus wat makkelijker klappen opvangen.

Dat wil niet zeggen dat incasso voor het MKB makkelijker is.

Toch zijn het de grotere bedrijven die eerder een incassobureau inschakelen.

In vergelijking met het MKB zal een groter bedrijf sneller een incassobureau inschakelen.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de negatieve naam die incasso bureaus hebben bij de gemiddelde consument die wel eens schulden gemaakt heeft. Bovendien zal een klein bedrijf al gauw opzien tegen de vermeende hoge kosten die het inschakelen van een incassobureau met zich meebrengt.

De negatieve naam van het incasso wezen.

De negatieve naam wordt echter vooral veroorzaakt door malafide incasso- organisaties die zich niet altijd aan de wet menen te hoeven houden. Wanneer een cliënt in de correspondentie van een incassobureau gemaand wordt aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, bureaukosten of andere kosten te betalen heeft de cliënt te maken met een malafide incassobureau.

Neem in dat geval onmiddellijk contact op met het bedrijf dat een vordering tegen u heeft. Ook dat bedrijf moet zich aan de regels houden, ook als debiteur heeft u rechten.

Het is geen spelletje, maar er zijn wel duidelijke regels.

Een klant van een incassobureau, en ook het incassobureau zelf, mag alleen de zogenaamde buitenrechtelijke incassokosten in rekening brengen, en natuurlijk de rente over het openstaande bedrag.

Er moet een duidelijke brief, een aanmaning aan vooraf gaan, waarin beschreven wordt hoe de incasso procedure zal gaan verlopen. In die aanmaning moet duidelijk naar voren worden gebracht dat er incassokosten in rekening zullen worden gebracht wanneer het openstaande bedrag niet binnen een periode van 14 dagen wordt voldaan. Ook de hoogte van de buitenrechtelijke incassokosten moet duidelijk in de aanmaning staan.

Er bestaat een sleutel voor het berekenen van de incassokosten, de hoogte is afhankelijk van het te betalen bedrag. Er staat 15% voor 2500 euro, 10% voor de volgende 2500 euro en 5 of 1% voor bedragen daarboven. De incassokosten moeten worden berekend over het te vorderen bedrag, zonder de eventuele rente. Dat is wettelijk geregeld in de
Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

gratis incasso van uw openstaande facturen, huren, schulden en/of vorderingen

gratis incasso van uw openstaande facturen, huren, schulden en/of vorderingen

De grote bedrijven hebben minder problemen met debiteuren dan het Midden en Klein Bedrijf. Dat wil niet zeggen dat ze minder met wanbetalers te maken krijgen, vaak is zelfs het tegendeel waar. Maar de grotere ondernemingen hebben meestal meer reserves, ook op financieel gebied, en kunnen dus wat makkelijker klappen opvangen.

Dat wil niet zeggen dat incasso voor het MKB makkelijker is.

Toch zijn het de grotere bedrijven die eerder een incassobureau inschakelen.

In vergelijking met het MKB zal een groter bedrijf sneller een incassobureau inschakelen.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de negatieve naam die incasso bureaus hebben bij de gemiddelde consument die wel eens schulden gemaakt heeft. Bovendien zal een klein bedrijf al gauw opzien tegen de vermeende hoge kosten die het inschakelen van een incassobureau met zich meebrengt.

De negatieve naam van het incasso wezen.

De negatieve naam wordt echter vooral veroorzaakt door malafide incasso- organisaties die zich niet altijd aan de wet menen te hoeven houden. Wanneer een cliënt in de correspondentie van een incassobureau gemaand wordt aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, bureaukosten of andere kosten te betalen heeft de cliënt te maken met een malafide incassobureau.

Neem in dat geval onmiddellijk contact op met het bedrijf dat een vordering tegen u heeft. Ook dat bedrijf moet zich aan de regels houden, ook als debiteur heeft u rechten.

Het is geen spelletje, maar er zijn wel duidelijke regels.

Een klant van een incassobureau, en ook het incassobureau zelf, mag alleen de zogenaamde buitenrechtelijke incassokosten in rekening brengen, en natuurlijk de rente over het openstaande bedrag.

Er moet een duidelijke brief, een aanmaning aan vooraf gaan, waarin beschreven wordt hoe de incasso procedure zal gaan verlopen. In die aanmaning moet duidelijk naar voren worden gebracht dat er incassokosten in rekening zullen worden gebracht wanneer het openstaande bedrag niet binnen een periode van 14 dagen wordt voldaan. Ook de hoogte van de buitenrechtelijke incassokosten moet duidelijk in de aanmaning staan.

Er bestaat een sleutel voor het berekenen van de incassokosten, de hoogte is afhankelijk van het te betalen bedrag. Er staat 15% voor 2500 euro, 10% voor de volgende 2500 euro en 5 of 1% voor bedragen daarboven. De incassokosten moeten worden berekend over het te vorderen bedrag, zonder de eventuele rente. Dat is wettelijk geregeld in de
Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Incassobureau tennis club

Incassobureau tennis club

Voor veel verenigingen is een correct betalingsgedrag van de leden van groot belang. Vaak is er weinig reden tot zorg, echter in incidentele gevallen kan ook een vereniging geconfronteerd worden met leden die stelselmatig achter blijven met hun betalingsverplichting. Zeker voor verenigingen is het lastig om een stringent beleid te voeren omdat men niet graag leden kwijt wilt raken door een betalingsachterstand.

Leden met betalingsachterstanden, ingrijpen voorkomt verergering

Vanzelfsprekend kan een vereniging beperkingen opleggen aan leden met een betalingsachterstand. De vraag dringt zich echter op in hoeverre dergelijke maatregelen effectief zijn. In veel gevallen zal het een kwestie zijn van een vergeten rekening en zal de debiteur na een eenvoudige herinnering alsnog betalen. Echter komen er ook binnen verenigingen situaties voor waarbij sprake is van een herhalend patroon. Het ontzeggen van toegang tot faciliteiten leidt in de meest voorkomende gevallen niet tot betaling en zal er naar andere middelen gegrepen moeten worden.

De incassospecialist

Incassobureauinschakelen.nl is specialist op het gebied van betalingsachterstanden, wij mogen ons dan ook graag profileren als het incassobureau voor verenigingen. In het minnelijke traject staat de betaling van de contributie centraal, uiteraard wel met respect naar het verenigingslid. Vaak is er sprake van een uitzonderlijke situatie waardoor men, vaak tijdelijk, niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. In overleg met de debiteur kan dan een regeling worden afgesproken om de achterstand op te heffen en duidelijke afspraken te maken omtrent het voorkomen van nieuwe achterstanden.

De automatische incasso; zorg of zegen

Uiteraard is het in het belang van het verenigingslid om zorg te dragen voor een tijdige betaling. Het is echter ook in het belang van de ()vereniging om situaties waarin betalingsachterstanden kunnen ontstaan te voorkomen. Veel verenigingen zijn geneigd een vriendelijk betalingsbeleid te hanteren. Vaak krijgen de leden dus de mogelijkheid om via automatische incasso te betalen. Dit lijkt een aantrekkelijke optie, het lid hoeft immers niet steeds handmatig een betaling te verrichten. Het gevaar van een automatische incasso is echter wel dat leden die het financieel wat minder breed hebben, snel geneigd kunnen zijn om een reeds uitgevoerde incasso te storneren. Vaak ziet men pas later dat het contributiegeld is terug geboekt.

Voorkom achterstanden via automatische incasso

Om situaties te voorkomen waarin vaak dezelfde leden met betalingsachterstanden worden geconfronteerd, is het raadzaam om de mogelijkheid tot het betalen van lidmaatschapsgelden via automatische incasso te beperken. Zo zorgt u voor een adequaat financieel beleid.

 

 

Incassobureau hockey club

Incassobureau hockey club

Voor veel verenigingen is een correct betalingsgedrag van de leden van groot belang. Vaak is er weinig reden tot zorg, echter in incidentele gevallen kan ook een vereniging geconfronteerd worden met leden die stelselmatig achter blijven met hun betalingsverplichting. Zeker voor verenigingen is het lastig om een stringent beleid te voeren omdat men niet graag leden kwijt wilt raken door een betalingsachterstand.

Leden met betalingsachterstanden, ingrijpen voorkomt verergering

Vanzelfsprekend kan een vereniging beperkingen opleggen aan leden met een betalingsachterstand. De vraag dringt zich echter op in hoeverre dergelijke maatregelen effectief zijn. In veel gevallen zal het een kwestie zijn van een vergeten rekening en zal de debiteur na een eenvoudige herinnering alsnog betalen. Echter komen er ook binnen verenigingen situaties voor waarbij sprake is van een herhalend patroon. Het ontzeggen van toegang tot faciliteiten leidt in de meest voorkomende gevallen niet tot betaling en zal er naar andere middelen gegrepen moeten worden.

De incassospecialist

Incassobureauinschakelen.nl is specialist op het gebied van betalingsachterstanden, wij mogen ons dan ook graag profileren als het incassobureau voor verenigingen. In het minnelijke traject staat de betaling van de contributie centraal, uiteraard wel met respect naar het verenigingslid. Vaak is er sprake van een uitzonderlijke situatie waardoor men, vaak tijdelijk, niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. In overleg met de debiteur kan dan een regeling worden afgesproken om de achterstand op te heffen en duidelijke afspraken te maken omtrent het voorkomen van nieuwe achterstanden.

De automatische incasso; zorg of zegen

Uiteraard is het in het belang van het verenigingslid om zorg te dragen voor een tijdige betaling. Het is echter ook in het belang van de ()vereniging om situaties waarin betalingsachterstanden kunnen ontstaan te voorkomen. Veel verenigingen zijn geneigd een vriendelijk betalingsbeleid te hanteren. Vaak krijgen de leden dus de mogelijkheid om via automatische incasso te betalen. Dit lijkt een aantrekkelijke optie, het lid hoeft immers niet steeds handmatig een betaling te verrichten. Het gevaar van een automatische incasso is echter wel dat leden die het financieel wat minder breed hebben, snel geneigd kunnen zijn om een reeds uitgevoerde incasso te storneren. Vaak ziet men pas later dat het contributiegeld is terug geboekt.

Voorkom achterstanden via automatische incasso

Om situaties te voorkomen waarin vaak dezelfde leden met betalingsachterstanden worden geconfronteerd, is het raadzaam om de mogelijkheid tot het betalen van lidmaatschapsgelden via automatische incasso te beperken. Zo zorgt u voor een adequaat financieel beleid.

 

 

Incasso bureau voetbalclub

Incasso bureau voetbalclub

Voor veel verenigingen is een correct betalingsgedrag van de leden van groot belang. Vaak is er weinig reden tot zorg, echter in incidentele gevallen kan ook een vereniging geconfronteerd worden met leden die stelselmatig achter blijven met hun betalingsverplichting. Zeker voor verenigingen is het lastig om een stringent beleid te voeren omdat men niet graag leden kwijt wilt raken door een betalingsachterstand.

Leden met betalingsachterstanden, ingrijpen voorkomt verergering

Vanzelfsprekend kan een vereniging beperkingen opleggen aan leden met een betalingsachterstand. De vraag dringt zich echter op in hoeverre dergelijke maatregelen effectief zijn. In veel gevallen zal het een kwestie zijn van een vergeten rekening en zal de debiteur na een eenvoudige herinnering alsnog betalen. Echter komen er ook binnen verenigingen situaties voor waarbij sprake is van een herhalend patroon. Het ontzeggen van toegang tot faciliteiten leidt in de meest voorkomende gevallen niet tot betaling en zal er naar andere middelen gegrepen moeten worden.

De incassospecialist

Incassobureauinschakelen.nl is specialist op het gebied van betalingsachterstanden, wij mogen ons dan ook graag profileren als het incassobureau voor verenigingen. In het minnelijke traject staat de betaling van de contributie centraal, uiteraard wel met respect naar het verenigingslid. Vaak is er sprake van een uitzonderlijke situatie waardoor men, vaak tijdelijk, niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. In overleg met de debiteur kan dan een regeling worden afgesproken om de achterstand op te heffen en duidelijke afspraken te maken omtrent het voorkomen van nieuwe achterstanden.

De automatische incasso; zorg of zegen

Uiteraard is het in het belang van het verenigingslid om zorg te dragen voor een tijdige betaling. Het is echter ook in het belang van de ()vereniging om situaties waarin betalingsachterstanden kunnen ontstaan te voorkomen. Veel verenigingen zijn geneigd een vriendelijk betalingsbeleid te hanteren. Vaak krijgen de leden dus de mogelijkheid om via automatische incasso te betalen. Dit lijkt een aantrekkelijke optie, het lid hoeft immers niet steeds handmatig een betaling te verrichten. Het gevaar van een automatische incasso is echter wel dat leden die het financieel wat minder breed hebben, snel geneigd kunnen zijn om een reeds uitgevoerde incasso te storneren. Vaak ziet men pas later dat het contributiegeld is terug geboekt.

Voorkom achterstanden via automatische incasso

Om situaties te voorkomen waarin vaak dezelfde leden met betalingsachterstanden worden geconfronteerd, is het raadzaam om de mogelijkheid tot het betalen van lidmaatschapsgelden via automatische incasso te beperken. Zo zorgt u voor een adequaat financieel beleid.

 

 

UItbesteden Contributie Inning

UItbesteden Contributie Inning

Voor veel verenigingen is een correct betalingsgedrag van de leden van groot belang. Vaak is er weinig reden tot zorg, echter in incidentele gevallen kan ook een vereniging geconfronteerd worden met leden die stelselmatig achter blijven met hun betalingsverplichting. Zeker voor verenigingen is het lastig om een stringent beleid te voeren omdat men niet graag leden kwijt wilt raken door een betalingsachterstand.

Leden met betalingsachterstanden, ingrijpen voorkomt verergering

Vanzelfsprekend kan een vereniging beperkingen opleggen aan leden met een betalingsachterstand. De vraag dringt zich echter op in hoeverre dergelijke maatregelen effectief zijn. In veel gevallen zal het een kwestie zijn van een vergeten rekening en zal de debiteur na een eenvoudige herinnering alsnog betalen. Echter komen er ook binnen verenigingen situaties voor waarbij sprake is van een herhalend patroon. Het ontzeggen van toegang tot faciliteiten leidt in de meest voorkomende gevallen niet tot betaling en zal er naar andere middelen gegrepen moeten worden.

De incassospecialist

Incassobureauinschakelen.nl is specialist op het gebied van betalingsachterstanden, wij mogen ons dan ook graag profileren als het incassobureau voor verenigingen. In het minnelijke traject staat de betaling van de contributie centraal, uiteraard wel met respect naar het verenigingslid. Vaak is er sprake van een uitzonderlijke situatie waardoor men, vaak tijdelijk, niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. In overleg met de debiteur kan dan een regeling worden afgesproken om de achterstand op te heffen en duidelijke afspraken te maken omtrent het voorkomen van nieuwe achterstanden.

De automatische incasso; zorg of zegen

Uiteraard is het in het belang van het verenigingslid om zorg te dragen voor een tijdige betaling. Het is echter ook in het belang van de ()vereniging om situaties waarin betalingsachterstanden kunnen ontstaan te voorkomen. Veel verenigingen zijn geneigd een vriendelijk betalingsbeleid te hanteren. Vaak krijgen de leden dus de mogelijkheid om via automatische incasso te betalen. Dit lijkt een aantrekkelijke optie, het lid hoeft immers niet steeds handmatig een betaling te verrichten. Het gevaar van een automatische incasso is echter wel dat leden die het financieel wat minder breed hebben, snel geneigd kunnen zijn om een reeds uitgevoerde incasso te storneren. Vaak ziet men pas later dat het contributiegeld is terug geboekt.

Voorkom achterstanden via automatische incasso

Om situaties te voorkomen waarin vaak dezelfde leden met betalingsachterstanden worden geconfronteerd, is het raadzaam om de mogelijkheid tot het betalen van lidmaatschapsgelden via automatische incasso te beperken. Zo zorgt u voor een adequaat financieel beleid.

 

 

contributie inning uitbesteden

contributie inning uitbesteden

Voor veel verenigingen is een correct betalingsgedrag van de leden van groot belang. Vaak is er weinig reden tot zorg, echter in incidentele gevallen kan ook een vereniging geconfronteerd worden met leden die stelselmatig achter blijven met hun betalingsverplichting. Zeker voor verenigingen is het lastig om een stringent beleid te voeren omdat men niet graag leden kwijt wilt raken door een betalingsachterstand.

Leden met betalingsachterstanden, ingrijpen voorkomt verergering

Vanzelfsprekend kan een vereniging beperkingen opleggen aan leden met een betalingsachterstand. De vraag dringt zich echter op in hoeverre dergelijke maatregelen effectief zijn. In veel gevallen zal het een kwestie zijn van een vergeten rekening en zal de debiteur na een eenvoudige herinnering alsnog betalen. Echter komen er ook binnen verenigingen situaties voor waarbij sprake is van een herhalend patroon. Het ontzeggen van toegang tot faciliteiten leidt in de meest voorkomende gevallen niet tot betaling en zal er naar andere middelen gegrepen moeten worden.

De incassospecialist

Incassobureauinschakelen.nl is specialist op het gebied van betalingsachterstanden, wij mogen ons dan ook graag profileren als het incassobureau voor verenigingen. In het minnelijke traject staat de betaling van de contributie centraal, uiteraard wel met respect naar het verenigingslid. Vaak is er sprake van een uitzonderlijke situatie waardoor men, vaak tijdelijk, niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. In overleg met de debiteur kan dan een regeling worden afgesproken om de achterstand op te heffen en duidelijke afspraken te maken omtrent het voorkomen van nieuwe achterstanden.

De automatische incasso; zorg of zegen

Uiteraard is het in het belang van het verenigingslid om zorg te dragen voor een tijdige betaling. Het is echter ook in het belang van de ()vereniging om situaties waarin betalingsachterstanden kunnen ontstaan te voorkomen. Veel verenigingen zijn geneigd een vriendelijk betalingsbeleid te hanteren. Vaak krijgen de leden dus de mogelijkheid om via automatische incasso te betalen. Dit lijkt een aantrekkelijke optie, het lid hoeft immers niet steeds handmatig een betaling te verrichten. Het gevaar van een automatische incasso is echter wel dat leden die het financieel wat minder breed hebben, snel geneigd kunnen zijn om een reeds uitgevoerde incasso te storneren. Vaak ziet men pas later dat het contributiegeld is terug geboekt.

Voorkom achterstanden via automatische incasso

Om situaties te voorkomen waarin vaak dezelfde leden met betalingsachterstanden worden geconfronteerd, is het raadzaam om de mogelijkheid tot het betalen van lidmaatschapsgelden via automatische incasso te beperken. Zo zorgt u voor een adequaat financieel beleid.

 

 

contributie innen uitbesteden

contributie innen uitbesteden

Voor veel verenigingen is een correct betalingsgedrag van de leden van groot belang. Vaak is er weinig reden tot zorg, echter in incidentele gevallen kan ook een vereniging geconfronteerd worden met leden die stelselmatig achter blijven met hun betalingsverplichting. Zeker voor verenigingen is het lastig om een stringent beleid te voeren omdat men niet graag leden kwijt wilt raken door een betalingsachterstand.

Leden met betalingsachterstanden, ingrijpen voorkomt verergering

Vanzelfsprekend kan een vereniging beperkingen opleggen aan leden met een betalingsachterstand. De vraag dringt zich echter op in hoeverre dergelijke maatregelen effectief zijn. In veel gevallen zal het een kwestie zijn van een vergeten rekening en zal de debiteur na een eenvoudige herinnering alsnog betalen. Echter komen er ook binnen verenigingen situaties voor waarbij sprake is van een herhalend patroon. Het ontzeggen van toegang tot faciliteiten leidt in de meest voorkomende gevallen niet tot betaling en zal er naar andere middelen gegrepen moeten worden.

De incassospecialist

Incassobureauinschakelen.nl is specialist op het gebied van betalingsachterstanden, wij mogen ons dan ook graag profileren als het incassobureau voor verenigingen. In het minnelijke traject staat de betaling van de contributie centraal, uiteraard wel met respect naar het verenigingslid. Vaak is er sprake van een uitzonderlijke situatie waardoor men, vaak tijdelijk, niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. In overleg met de debiteur kan dan een regeling worden afgesproken om de achterstand op te heffen en duidelijke afspraken te maken omtrent het voorkomen van nieuwe achterstanden.

De automatische incasso; zorg of zegen

Uiteraard is het in het belang van het verenigingslid om zorg te dragen voor een tijdige betaling. Het is echter ook in het belang van de ()vereniging om situaties waarin betalingsachterstanden kunnen ontstaan te voorkomen. Veel verenigingen zijn geneigd een vriendelijk betalingsbeleid te hanteren. Vaak krijgen de leden dus de mogelijkheid om via automatische incasso te betalen. Dit lijkt een aantrekkelijke optie, het lid hoeft immers niet steeds handmatig een betaling te verrichten. Het gevaar van een automatische incasso is echter wel dat leden die het financieel wat minder breed hebben, snel geneigd kunnen zijn om een reeds uitgevoerde incasso te storneren. Vaak ziet men pas later dat het contributiegeld is terug geboekt.

Voorkom achterstanden via automatische incasso

Om situaties te voorkomen waarin vaak dezelfde leden met betalingsachterstanden worden geconfronteerd, is het raadzaam om de mogelijkheid tot het betalen van lidmaatschapsgelden via automatische incasso te beperken. Zo zorgt u voor een adequaat financieel beleid.